Kwaliteit in de praktijk

Kwaliteitsregister

Fysiotherapie praktijk Dynamiek is aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap van Fysiotherapeuten (KNGF). Hier zijn deskundige fysiotherapeuten werkzaam, die u kunnen helpen zoeken naar een oplossing voor uw probleem. Alle fysiotherapeuten in onze praktijk staan ingeschreven in het BIG- en het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF, een waarborg voor goede kwaliteit.

Netwerken

Wij zijn aangesloten bij de volgende netwerken:

Huisreglement

Omdat er in de praktijk vaak meerdere patiënten en fysiotherapeuten aanwezig zijn, zijn er huisregels opgesteld om ongelukken, incidenten en ongemak te voorkomen. 

Het doel van deze huisregels is het creëren van een prettige en veilige omgeving voor patiënten, bezoekers en medewerkers.

 1. Binnen onze praktijk verwachten wij dat iedereen zich gedraagt volgens de algemeen geldende normen en waarden.
 2. De medewerkers van de praktijk behouden zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit het pand.
 3. Minder valide patiënten krijgen voorrang voor een zitplaats.
 4. Uw fiets of auto moet zo geparkeerd zijn, dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
 5. Lectuur in de wachtruimte is eigendom van de praktijk en mag niet meegenomen te worden.
 6. Het is verboden te roken in iedere ruimte binnen de praktijk.
 7. Bij iedere behandeling dient u een eigen badhanddoek mee te nemen.
 8. U dient op tijd aanwezig te zijn voor uw afspraak.
 9. U dient verzorgd te zijn voor iedere afspraak.
 10. Wanneer u een afspraak hebt, kunt u plaatsnemen in de wachtkamer. U wordt op de afgesproken tijd opgehaald door de fysiotherapeut.
 11. Wij vragen uw begrip als u enkele minuten moet wachten. We weten dat ook u zich moest vrijmaken voor een behandeling, dus we proberen een wachttijd te vermijden. Heeft de behandelende fysiotherapeut u niet binnen 10 minuten na de afgesproken tijd opgehaald, dan vragen wij u zich te melden.
 12. Bediening van de computers wordt uitsluitend door de medewerkers van de praktijk gedaan.
 13. Uw persoonsgegevens en behandeldossier bevinden zich in een beveiligd computerbestand en in een afgesloten kast. Deze documenten zijn niet zichtbaar voor anderen, behalve u zelf en de behandelende fysiotherapeut.
 14. Alleen met uw toestemming zullen wij informatie over uw aandoening aan derden geven.
 15. Wij zijn niet aansprakelijk voor diefstal of schade van eigendommen.
 16. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van patiënten, die zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
 17. Het is aan te bevelen om uw verzekeringspolis betreffende vergoedingen fysiotherapie na de intake door te nemen. Indien uw verzekering fysiotherapie niet vergoedt, zult u een particuliere nota toegestuurd krijgen.
 18. Bij calamiteiten dient u de aanwijzingen van de medewerkers of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
Locatie de Lindehove (hoofdlocatie)
Lindehove 6
8161 EA Epe
Tel: 0578-61 34 82
Mob: 06 - 27 05 17 06
Fax: 0578-616211
Email:info@fysiodynamiek.nl