Voor jong & oud
Persoonlijk & doelgericht
Focus op uw herstel

Behandelovereenkomst

Essentieel voor een succesvolle behandeling

Om de samenwerking optimaal te laten verlopen, vragen wij uw aandacht voor onderstaande informatie en voorwaarden.

De 1e afspraak

Tijdens de eerste afspraak wordt een anamnese (medisch vraaggesprek) afgenomen om uw klacht(en) te inventariseren. Op basis van de verkregen informatie wordt er een onderzoek uitgevoerd om de klacht/hulpvraag in kaart te brengen. De bevindingen en uitslagen van het onderzoek worden met u besproken en vervolgens wordt een behandelplan opgesteld. Hierbij wordt de inhoud van de therapie besproken, evenals de mogelijke bijeffecten en risico’s van de therapie. Tevens wordt een inschatting gemaakt van het aantal behandelingen en de duur van het behandeltraject. Uw eigen inzet en motivatie zijn daarbij van groot belang. Dit bevordert een optimaal effect van de behandelingen/therapie.

U moet uw afspraak afzeggen bij verhindering

Indien u een afspraak niet na kunt komen, dient u die uiterlijk 24 uur van tevoren af te zeggen. Bij niet of te laat afzeggen, ook in geval van overmacht (ziekte, autopech etc.) proberen wij in de voor u gereserveerde tijd een andere patiënt te plannen. Wanneer dit niet lukt, zijn wij genoodzaakt de kosten van de voorgenomen behandeling bij u in rekening te brengen. Deze voor ons niet ingevulde tijd kunnen wij niet declareren bij uw zorgverzekeraar. Wij zijn op doordeweekse dagen te bereiken van 8.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 0578-613482. Als u op maandagochtend voor 9.00 uur afbelt wordt dit ook niet in rekening gebracht.

Informatie-uitwisseling/overname door een collega therapeut

Om een optimale afstemming te garanderen tussen de behandelend fysiotherapeut en uw huisarts en/of specialist, wordt er informatie opgevraagd en uitgewisseld. Als er voor uw behandeling geen optimaal resultaat kan worden bereikt zullen wij, in overleg met u, zo nodig de expertise van een collega-fysiotherapeut aanspreken en kan deze dan eventueel een deel van de behandeling overnemen.

Meten is weten

Om de beste zorg te verlenen maken wij gebruik van klinimetrie. Uw klacht en de ontwikkeling daarvan wordt door het toepassen van specifieke metingen in kaart gebracht. Daarnaast zullen wij u regelmatig vragen enkele klachtspecifieke vragenlijsten in te vullen. Bij het afsluiten van de behandeling vragen wij u een klanttevredenheidsenquête in te vullen genaamd een CQ-index. Hiervoor zult u benaderd worden door een extern bureau.

Betalingen

Wanneer u verzekerd bent voor fysiotherapie zullen wij de behandelingen bij uw zorgverzekeraar declareren. U bent zelf verantwoordelijk voor de controle van het verzekeringsrecht op uw behandelingen.

Indien uw verzekeraar de behandeling niet meer vergoedt ontvangt u van ons een factuur. Deze dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald.

Vragen? Neem gerust contact met ons op