Voor jong & oud
Persoonlijk & doelgericht
Focus op uw herstel

Neurologische revalidatie

Dry needling

Een aandoening of verandering aan het centrale zenuwstelsel kan grote invloed hebben op het dagelijks leven. De veranderingen die kunnen optreden kunnen aan de buitenkant duidelijk op te merken zijn;

hieronder verstaan we bijvoorbeeld veranderingen in bewegen, praten, eten en slikken. Andere veranderingen zijn niet zomaar zichtbaar; deze veranderingen hebben bijvoorbeeld betrekking op veranderingen in het begrijpen, onthouden, concentreren, zien en gedragsveranderingen. Er kan sprake zijn van een toename in de beleving van vermoeidheid.

De behandeling hangt af van uw persoonlijke situatie en stemmen we af op uw doelen en behoeften. Middels observaties, gesprekken en het afnemen van testen brengen we uw mogelijkheden, beperkingen, uw persoonlijke situatie en de vragen van u en uw naasten in kaart. Aan de hand van deze informatie en bevindingen stellen we een persoonlijk behandelplan op. De therapieën kunnen daarbij individueel en/of in groepsverband plaatsvinden. Dit sociale contact met lotgenoten wordt door veel revalidanten als positief ervaren.

Partners en naasten spelen een belangrijke, ondersteunende rol bij de revalidatie. Zij worden daarom bij het programma betrokken, binnen ieders mogelijkheden. De programma’s zijn erop gericht om u zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in uw dagelijks leven. We geven waar mogelijk uitleg en oefenen in zoveel mogelijk voor u herkenbare en praktische situaties.

Vragen? Neem gerust contact met ons op