Voor jong & oud
Persoonlijk & doelgericht
Focus op uw herstel

Preventie

Preventie

Preventie heeft als doel te zorgen dat mensen gezond blijven door enerzijds de gezondheid te bevorderen en anderzijds de gezondheid te beschermen.

Ook heeft preventie als doel ziekten en aandoeningen te voorkomen of in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen. Onder preventie valt ook het voorkomen van complicaties. Een veel gebruikte indeling in de Zorg voor preventie is die naar primaire, secundaire en tertiaire preventie.

Onder primaire preventie vallen activiteiten die voorkomen dat gezonde mensen een bepaald(e) gezondheidsprobleem, ziekte of ongeval krijgen. Belangrijk is het erkennen wanneer dit probleem zich kan voordoen, zodat maatregelen getroffen kunnen worden ter voorkoming van het probleem.

Bij secundaire preventie worden ziekten of afwijkingen in een vroeg stadium opgespoord bij personen die ziek zijn, een verhoogd risico lopen of een bepaalde genetische aanleg hebben.

Bij tertiaire preventie bestaat de doelgroep uit patiënten en worden complicaties en ziekteverergering voorkomen. Ook het bevorderen van de zelfredzaamheid van patiënten valt hieronder.  Bijvoorbeeld: de levensstijl aanpassen na een hartinfarct om een nieuw hartinfarct te vermijden. Of het voorkomen dat de symptomen van een ziekte/lichamelijke klacht/aandoening verergeren.

Fysiotherapie Dynamiek biedt al deze vormen van preventie. De preventie kan een onderdeel vormen van een behandeltraject maar kan ook deelname zijn aan onze medische fitnessgroepen.

Vragen? Neem gerust contact met ons op